Uninterrupted Sucess - The Science Of Aura.

Backsvalor

Backsvalor bor i en stora sandnipor. Det kan vara i rasbranter vid älvar och i sandtag. Där har fåglarna fina möjligheter att bygga stora kolonier av bon. Det finns speciellt mycket mat vid älvar. Men ändå har tyvärr har förekomsten av backsvalor halverats på många ställen och det är en dramatisk minskning av arten. Det är för att erosionsbranterna växer igen vilket dels underlättar för rovdjur som rävar att komma åt fåglarnas bon och minskar platserna som är lämpliga för bokolonier.